Przejdź do głównej zawartości

Poziom zanieczyszczenia powietrza w Warszawie

Ten ciekawy gadżet to informacja o stanie zanieczyszczenia powietrza. Robię aktualnie sprawność z ekologii i jednym z zadań jest dokumentowanie miesięcznego poziomu zanieczyszczenia powietrza.
Pył PM10 składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3, a poziom alarmowy 200 µg/m3.

 Pył PM2,5 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi. Docelowa wartość średnioroczna dla pyłu PM2,5 wynosi 25 µg/m, poziom dopuszczalny 25 µg/m3;, a poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji dla 2012 r. 27 µg/m3.

Komentarze